1. Üldsätted.
 1. Käesolevad ostu-müügireeglid (edaspidi "Reeglid") on Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, tingimused kaupade ostmise ja eest tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamise korra, poolte vastutuse ja muude selles e-poes kaupade ostmise ja müügiga seotud sätete kohta. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi seadustega. Müüja jätab endale õiguse reegleid igal ajal muuta, täiendada või täiendada vastavalt seaduses kehtestatud nõuetele.
 2. Tellimuse esitamisega kinnitab Ostja, et nõustub käesolevate reeglitega.
 3. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja tasub pärast ostu sooritamist tellimuse eest valitud viisil ostukorvi e-poes.
2. Isikuandmete kaitse.
 1. Igasugusele isikuandmetega seotud ja selles e-poes registreeritud teabele kohaldatakse müüja isikuandmete kaitse poliitikat kooskõlas isikuandmete kaitsega Leedu Vabariigi seadused.
 2. Selles e-poes kauba tellimisel peab ostja esitama ostu sooritamisel nõutud andmed.
 3. Ostja vastutab ostu sooritamisel õigete andmete esitamise eest.
 4. Tellimust vormistades nõustub Ostja, et tema esitatud isikuandmeid töödeldakse tellimuse täitmise eesmärgil. Ostja nõustub ka sellega, et kaupade tellimiseks kasutatakse Ostja poolt määratud e-posti või saadetakse turundusinfo e-posti aadressile.
 5. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda nõuab pädev riigiasutus seadustes sätestatud juhtudel Leedu Vabariigis või Ostja eraldi kirjalikul nõusolekul.
3. Ostja õigused ja kohustused.
 1. Makske kauba eest ja võtke need vastu vastavalt nendele reeglitele.
 2. Esitage tellimusvormile õiged üksikasjad.
 3. Kui Ostja tellimusel esitatud andmed muutuvad, peab Ostja sellest viivitamatult Müüjat teavitama.
 4. Ostjal on õigus kauba müügilepingust taganeda vastavalt Tagastamispoliitikas toodud sätetele.</li >
 5. Selles e-poes tellimust vormistades nõustub Ostja käesolevate ostu-müügireeglitega ning kohustub täitma neid ja õigusakte Leedu Vabariigist.
4. Müüja õigused ja kohustused.
 1. Et luua Ostjale tingimused antud e-poe nõuetekohaseks kasutamiseks. poes.
 2. Kui Ostja püüab kahjustada e-poe töö stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamata ja ilma teate piirama, peatama või tühistama Ostja juurdepääsu e-poele.
 3. Müüja kohustub mitte edastama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele.
 4. Müüja kohustub tarnima Ostja tellitud kauba Ostja poolt määratud aadressile.
 5. Müüja võib olulistel asjaoludel e-poe tegevuse peatada või lõpetada ilma Ostjat sellest ette teatamata.
 6. Müüjal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta, avaldades muutunud reeglid e-poe kodulehel.
5. Kaupade tellimine.
 1. Tellimusi võetakse vastu ainult selle e-poe kaudu.
 2. Kõik e-poes olevate kaupade hinnad on märgitud eurodes koos kõigi Leedu Vabariigis kehtivate maksudega;
 3. Ostja kohustub tellimuse eest tasuma eelarves märgitud tähtaja jooksul.
 4. Kui ostja ei tasu määratud tähtaja jooksul makset, siis tellimus tühistatakse.
6. Kauba kohaletoimetamine.
 1. Kaubad tarnitakse tellimuse vormistamisel määratud tarneviisiga;
 2. Ostja kohustub märkima kauba täpse tarnekoha.
 3. Kaubad saadetakse Ostjale pärast makse laekumist.
 4. Müüja vabaneb kõikidel juhtudel vastutusest kauba tarnetingimustele mittevastavuse eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita neid õigeaegselt Müüjast mitteolenevate asjaolude tõttu.
 5. Ostja peab viivitamatult Müüjat teavitama, kui saadetis on saabunud kahjustatud pakendis, kui saadetisele saabus tellimata kaup või selle vale kogus, kaup on puudulik.
 6. Ostja peab saatma e-kirja aadressile info@llskin.lt, et edastada müüjale fotod kahjustatud pakist ja/või toote(de)st.</ li>
7. Kvaliteet ja garantiid.
 1. Kõik selles kaupluses olevad kaubad on kaetud Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud garantiiga.
 2. Kõik selles e-poes müüdavate kaupade andmed on märgitud iga kauba juures olevas tootekirjelduses.
 3. Juhul, kui Müüja ei anna teatud tüüpi kaupadele kvaliteedigarantii, kehtib asjakohaste õigusaktidega sätestatud garantii.
 4. Potidel olevad kaubakogused kaupluses ei ole alati seotud kauba hinnaga – kaup võib olla kujutatud sobivamalt esteetilise pildi jaoks järgige alati tootekirjeldust. Kauba värvus võib veidi erineda sõltuvalt Ostja poolt kasutatavast monitorist.
 5. Müüja võib anda üksikutele kaubaliikidele vastava kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud kauba kirjelduses. kaubad.
8. Lõppsätted.
 1. Käesolevad kaupade ostu-müügieeskirjad on koostatud kooskõlas vabariigi seaduste ja õigusaktidega Leedust.
 2. Nendele reeglitele kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusi. Kõik käesolevate reeglite kohaldamisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse lahkarvamused Leedu Vabariigi seaduste kohaselt.